Bigårdene

Giesegaard Skov

Der er to familier i bigården.  Bistaderne står i en stor lysning ved skovbrynet.

I nærområdet er der en stor variation af træer og vilde blomster. På den anden side af skovbrynet er der marker, hvor der også dyrkes raps.

Skovdistriktet er et typisk løvskovsdistrikt på ca. 1.500 ha med bøg som hovedtræart. Der er dog betydelige arealer med eg og nåletræer.

Skovdistriktet er PEFC-certificeret, som er med til at dokumentere, at træet produceres bæredygtigt, og at der tages hensyn til dyre- og planteliv og biodiversiteten. Det betyder bl.a., at der ved skovning efterlades højstubbe og veterantræer til forfald. Herudover er over 100 ha af arealet udlagt til biodiversitetsskov.

Læs mere om Giesegaard her: https://www.giesegaard.dk/skovdrift/

Bregentved

De to bigårde står i skovbrynet. Også her er der en stor variation af nektarkilder fra både skoven, vilde blomster og marker.

Bregentved Skovdistrikt er et af landets største skovdistrikter med 3.094 ha. fordelt på 30 skove, der alle er PEFC certificerede. Skovene består mest af de gamle danske træarter bøg, eg og ask.

Læs mere om Bregentved skov her: http://www.bregentved.dk/index.php/skovbruget/om-skovene

Simons Have

I sommeren 2020 har jeg er et trugstade i en privat landsbyhave. Biernes primære opgave bliver at bestøve alle de skønne gamle frugttræer, der er i haven.

Første høst forventes i 2021. Det bliver spændende at se, hvordan honningen bliver i forhold til honningen fra skovene.