Skovbi

Skovbrynet er det naturlige levested for honningbier.

Her er der mange nektarkilder og levesteder. Desværre er der ikke flere vilde honningerbier, men der er over 250 vilde biarter i Danmark. Og der skal være plads til både husdyret – honningbien og de vilde bier.

Derfor har jeg valgt kun at have to bistader i hver bigård. Så er der rigeligt med mad til alle insekter, der lever af nektar og pollen.

Hvorfor skal der være honningbier i skoven?

Skov og bier hører sammen. Bierne er en del af skovens økosystem, de er nogle af de vigtigste arter i forbindelse med opretholdelse af en stor biodiversitet. Det vil sige de er medvirkende til at sørge for, at der er mange forskellige planter og dyrearter. En lang række af skovens træer og buske er afhængige af biernes bestøvning, og endnu flere urter er det. Hvis ikke der er bier kommer der ikke så mange frø, bær og frugter, der vil ikke være så mange nye planter ,der spirer og ikke så megen føde til skovens dyr.

Klide: Naturstyrelsen

Honningbi og bellis
Jordhumle og tidsel
Kejserkåbe og agertidsel
Nældens takvinge og lavendel
Lille ildfugl og Cosmos